Eltonåsen Vel

 

Alle byggefelt med respekt for seg selv har en fungerende velforening.

Det har også vi i Eltonåsen

Velforeningen ble stiftet 1990 for å fremme velferdstiltak for innbyggerne på åsen. 
Vi arrangerer julegrantenning, dugnader og årsmøte. 
En av vår viktigste oppgaver er å ta vare på feltets åtte lekeplasser.Fordeler med medlemeskap i Vellet for nettopp deg:

- Vi arrangerer julegrantening hvert år, både for små og store.

- Vi har rusken hvert år for å gjøre vårt nærområde penere.

- Vi vedliekholder og utvikler lekeplasser i samarbeid med beboere.

- Vi sørger for gunstig avtale med Tveco om TV og Internett.

- Vi fremmer saker for komunnen på vegne av medlemmer i velet.

- Vi har mål om å være en vel forening for alle beboere.

- Vi oppforderer alle til å henvende seg til oss for evt saker/spørsmål osv.