Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte

Publisert av Steinar Morten den 18.02.20.

 

Innkalling til årsmøte for Eltonåsen Vel

 

Tirsdag 3 .mars 2020 kl 20:00 på Eltonåsen Skole (Auditoriet)

 

 1. Åpning med godkjenning av innkalling

   

 2. Valg av referent

   

 3. Valg av to representanter til underskrift av protokoll

   

 4. Styrets beretning - vedlegg 1

   

 5. Gjennomgang av regnskap/budsjett/økonomi - vedlegg 2

   

 6. Valg av nytt styre/gjenvalg styret har 3 representanter på valg

   

 7. Endring av Vellets vedtekter Styrets innstilling er at vedtektene vedtas. Vedlegg 3

   

 8. Økning av medlemskontingent. Forslag om å øke kontingenten fra 300 kr. pr. år til 400 kr. pr. år. Styrets innstilling er at medlemskontingenten økes.

   

 9. Fotballbanen i J.R. veg. Penger vedtatt gitt i fjor, ble ikke brukt. Styret foreslår at de får penger til oppgradering av fotballbanen i år.

   

 10. Eventuelt

 

Vi er interessert i nye styremedlemmer for å få til rullering i styret. Har du noe du brenner for, eller ønsker du å være med på å gjøre Eltonåsen til det beste stedet å bo, så ta turen til årsmøtet!

Det er motiverende for styrets arbeid med et godt oppmøte!

 

For mer info ta kontakt pr. epost til styret@eltonasenvel.no , eller ta kontakt med leder.

Heidi Thowsen Aastorp på mobilnummer 911 57 719.

 

VELKOMMEN!

 

Med vennlig hilsen

Styret i Eltonåsen Velforening