Hei.

Dette er Eltonåsen Vel sin hjemmeside.

Her finner du informasjon om velforeningen, vellets vedtekter, styret og kontaktinformasjon.

Referater fra styremøtene og driftsresultat finner du under dokumenter.
RUSKEN 2019

RUSKEN 2019

RUSKEN 2019 - ONSDAG 08.MAI Det er igjen tid for å rydde opp litt rundt oss og gjøre det fint til 17.mai. Velforeningen deler ut plastsekker på oppmøteplassene som er: Grillplass/ lekeplass i Dora Sindingsveg, Willy Moes veg, F.E. Stabellsveg og Elise Kolstadsveg. Aktiviteter: ● Plukking av søppel ● Raking og annet stell på fellesområdene ● Oppsamling av kvist ● Rydding av stier ● Sjekke lekeplassene, og melde fra til Vellet om eventuelle feil og mangler. Det vil bli tent opp i griller på hvert oppmøtested og Vellet kjøpet inn pølser og brus. Vi håper dugnadsgjengen tar seg tid til en pølse og litt skravling rundt bålet etter endt dugnad. Vel møtt! Hilsen oss i styret i Velforeningen Spørsmål: Epost til styret@eltonasenvel.no eller Kontakt leder Heidi T. Aastorp på tlf. 911 57 719

Les mer